Aplikace Autism BASICS

Autism BASICS: Aplikace pro děti s autismem, denní aktivity, knihovna dovedností, podpora rodičů. Rozvoj komunikace a sociálních dovedností.

Autism BASICS je revoluční aplikace, která byla vyvinuta týmem odborníků – psychologů, logopedů, behaviorálních terapeutů a ergoterapeutů. Jejím hlavním cílem je pozitivní zapojení dětí s autismem a dalšími speciálními potřebami do vzdělávacího procesu a zároveň umožnit jejich rodičům úzce spolupracovat na rozvoji svých dětí.

Denní aktivity v aplikaci jsou klíčové. Rodič nebo terapeut může dítěti přidělit aktivity z rozsáhlé knihovny aktivit, přičemž může určit i čas, který by dítě mělo aktivitám věnovat. Aktivity jsou rozděleny do několika úrovní a kategorií, v závislosti na konkrétních potřebách a dovednostech dítěte. Hry a aktivity jsou prezentovány způsobem, který je pro děti zábavný a poutavý.

Knihovna aktivit nabízí tisíce možností zaměřených na různé aspekty rozvoje. Tyto aktivity jsou speciálně navrženy pro podporu dětí s autismem v raném dětství nebo s opožděným vývojem. Kategorie zahrnují učení abecedy, pravopisu, předmatematiku, matematiku, první slova a mnoho dalších. Kromě akademických dovedností se aplikace zaměřuje i na rozvoj behaviorálních, smyslových, nezávislých/svépomocných, komunikačních a sociálních dovedností.

Další významnou součástí aplikace je rodičovský koutek, kde rodiče najdou videa a obsahy, které jim pomohou v úzké spolupráci s dětmi a podpoří je v jejich denních výzvách.

Aplikaci stáhnete níže

  • Funkce
  • Uživatelské rozhraní
4.8

Popis

Autism BASICS: Aplikace pro děti s autismem, denní aktivity, knihovna dovedností, podpora rodičů. Rozvoj komunikace a sociálních dovedností.