Vypnout reklamy

Aplikace na mobil Brainly

Jedná se o aplikaci, která pomáhá zájmena studentům s domácími úkoly. Samozřejmě, nedá se využívat jako tahák, protože než vám někdo odpoví, tak už je dávno po testu.

Nicméně pokud si nevíte rady s domácím úkolem, tak například rovnici nebo slovní úlohu můžete poslat do této aplikace a další lidé Vám mohou poradit. Problémem může být jazyková bariéra, kdy je třeba příklad v českém jazyce. Stačí ho tedy přeložit a máte větší šanci, že vám lidé poradí.

Aplikace je zcela zdarma a zároveň máte přístup do různých míst v aplikaci, takže se ohledně domácího úkolu dozvíte víc, než je tomu obvyklé. Aplikace dokáže pokrýt jak základní školu, střední školu, ale i vysokou. Tedy všechny stupně obtížnosti.