Apple Music zvyšuje honoráře za skladby s prostorovým zvukem

Společnost Apple potvrdila, že od ledna bude hudba dostupná ve zvukové technologii Spatial Audio mít honorářovou sazbu až o 10 procent vyšší než standardní obsah.

Spatial Audio je revoluční technologie, která umožňuje…

Apple Music zvyšuje honoráře za skladby s prostorovým zvukem

Společnost Apple potvrdila, že od ledna bude hudba dostupná ve zvukové technologii Spatial Audio mít honorářovou sazbu až o 10 procent vyšší než standardní obsah.

Spatial Audio je revoluční technologie, která umožňuje posluchačům hudbu vnímat v trojrozměrném zvuku, což vytváří prostorový dojem a přibližuje zážitek poslechu k živému koncertu. Tato zvuková technologie je k dispozici pro všechny, kteří mají předplatné Apple Music a jsou majiteli zařízení Apple s operačním systémem iOS 14.6 nebo novějším.

Nová zpráva o zvýšení honoráře pro hudbu ve Spatial Audio přináší radost jak hudebníkům, tak i fanouškům. Zvýšení sazby o 10 procent je zajímavým impulsem pro umělce, kteří již využívají tuto technologii nebo chtějí do budoucna svou hudbu ve Spatial Audio představit. To by mohlo inspirovat další hudebníky k vytvoření originálního obsahu pro tuto zvukovou technologii.

Přestože se může zdát, že 10procentní navýšení sazby je jen drobné číslo, může to mít pro umělce značný vliv. Nejenže to znamená vyšší honorář za poslech jejich hudby ve Spatial Audio, ale také to může podpořit tvorbu nových kreativních projektů, které se zaměřují na tuto technologii.

FAQ:
1. Proč Apple zvyšuje honoráře za hudbu ve Spatial Audio?
Apple chce oceňovat hudebníky za jejich práci a motivovat je k tvorbě hudby v trojrozměrném zvuku. Zvýšením honoráře až o 10 procent chce nalákat více umělců ke využívání této inovativní technologie.

2. Jakým způsobem se bude vyplácet vyšší honorář?
Zvýšený honorář bude vyplácen umělcům na základě počtu poslechů jejich hudby ve Spatial Audio. Každý poslech bude více oceněn než standardní obsah.

3. Přinese toto zvýšení sazeb nějaké změny pro uživatele Apple Music?
Pro uživatele Apple Music se nebudou měnit žádné cenové tarify ani předplatné. Zvýšení sazeb se dotkne pouze hudebníků, kteří mají hudbu ve Spatial Audio. Uživatelé však budou moci více ocenit kvalitu hudby a výkony umělců ve zvukovém prostoru.

Zdroj: https://www.phonearena.com/news/apple-music-spatial-audio-tracks-royalty-rate-increase_id154597