Bývalý šéf ze Bank of America přichází do Apple s důrazem na diverzitu a začlenění

Společnost Apple údajně najala **Cynthii Bowman**, která dříve působila jako odpovědná za **diverzitu a inkluzi** v bance Bank of America. Tato zpráva potvrzuje snahu Applu o posílení této oblasti ve své…

Bývalý šéf ze Bank of America přichází do Apple s důrazem na diverzitu a začlenění

Společnost Apple údajně najala **Cynthii Bowman**, která dříve působila jako odpovědná za **diverzitu a inkluzi** v bance Bank of America. Tato zpráva potvrzuje snahu Applu o posílení této oblasti ve své společnosti.

Cynthia Bowman má za sebou bohaté zkušenosti s práci na podpoře **různorodosti** a začlenění do firemní kultury. Ve své předchozí pozici v **Bank of America** se jí podařilo implementovat úspěšné programy a iniciativy, které vedly ke zlepšení pracovního prostředí a podpoře rovných příležitostí pro všechny zaměstnance.

Apple se v posledních letech intenzivně zaměřuje na zlepšení své **diverzity a inkluzivity**, a přijetí Cynthie Bowman může být krokem správným směrem. Společnost se tak snaží vytvořit prostředí, ve kterém se každý zaměstnanec cítí respektován a oceněn bez ohledu na svou rasu, pohlaví, sexuální orientaci nebo jiné osobní charakteristiky.

Pokud se Apple řídí stejnými principy jako Bank of America ve vedení **různorodosti a inkluzivity**, můžeme očekávat další pozitivní změny. Doufejme, že Cynthiina práce v Applu přinese nové perspektivy a inovativní přístupy k této důležité oblasti firemní kultury.

**FAQ**

1. Proč je důležité, aby firmy jako Apple upřednostňovaly diverzitu a inkluzi?

Diverzita a inkluze v podnikání jsou klíčové pro vytváření inovativních a konkurenceschopných týmů. Různorodost názorů a zkušeností přispívá k lepšímu řešení problémů a rozvoji nových nápadů.

2. Jak mohou zaměstnanci přispět k podpoře různorodosti a inkluzivity ve firmě?

Zaměstnanci mohou aktivně podporovat diverzitu a inkluzi tím, že budou respektovat a cenit odlišné názory, zkušenosti a perspektivy svých kolegů. Důležité je také aktivně se účastnit programů a iniciativ zaměřených na podporu různorodosti ve firmě.

3. Jakým způsobem mohou firmy měřit úspěch svých programů zaměřených na diverzitu a inkluzi?

Firmy mohou měřit úspěch svých programů prostřednictvím sledování ukazatelů jako je poměr různorodosti zaměstnanců, zvyšování povědomí o problematice diverzity ve firemní kultuře nebo hodnocení spokojenosti zaměstnanců s pracovním prostředím podporujícím inkluzi.

Zdroj: https://www.phonearena.com/news/Apples-new-executive-on-diversity-and-inclusion-comes-with-Bank-of-America-background_id158570