ChatGPT vs. Google Gemini: Který AI nástroj je nejpřesnější?

Nástup generativních modelů umělé inteligence v technologickém průmyslu byl prudký a nezpochybnitelný. Trend začal oznámením ChatGPT-3, modelu podpořeného společností Microsoft-backed OpenAI, koncem roku 2022. Představení ChatGPT ohromilo svět a donutilo Google…

ChatGPT vs. Google Gemini: Který AI nástroj je nejpřesnější?

Nástup generativních modelů umělé inteligence v technologickém průmyslu byl prudký a nezpochybnitelný. Trend začal oznámením ChatGPT-3, modelu podpořeného společností Microsoft-backed OpenAI, koncem roku 2022. Představení ChatGPT ohromilo svět a donutilo Google k vydání rané verze svého modelu umělé inteligence, který byl dostupný veřejnosti již 21. března 2023. Tím jsme získali Bard, první chatový generativní model od Googlu.

Generativní modely umělé inteligence jsou založeny na schopnosti syntetického generování obsahu v reálném čase, přičemž používají složité algoritmy strojového učení. Tyto modely jsou schopny produkovat autentické texty, zvuky i obrazy, které jsou téměř nerozeznatelné od těch vytvořených člověkem. Jejich využití je široké a nalézají uplatnění v mnoha odvětvích, jako je tvorba obsahu, marketing či tvorba hudby.

Model ChatGPT-3 od společnosti OpenAI si získal velkou pozornost díky své schopnosti odpovídat na složité otázky a požadavky uživatelů. Jeho obrovský jazykový model rozšiřuje možnosti konverzace s počítačem na úplně novou úroveň. Bard od Googlu je jeho přímou reakcí, která má za cíl konkurovat OpenAI na poli generativních modelů.

Bard je prvním veřejně dostupným chatovým generativním modelem od Googlu. Umožňuje uživatelům komunikovat s umělou inteligencí pomocí textového rozhraní a získat autentické odpovědi. Tento generativní model je vybaven mnoha funkcemi a schopnostmi, které usnadňují interakci s uživatelem. Mezi ně patří například schopnost předpovídat odpovídající odpovědi na zadanou otázku, generovat kreativní obsah nebo poskytovat informativní rady.

S vzestupem generativních AI modelů se také objevuje několik otázek a obav. Zde je několik nejčastějších:

1. Jak jsou generativní modely vytvořeny a jaké algoritmy používají?
2. Jaká je ochrana proti zneužití generativních modelů na šíření dezinformací nebo manipulaci s osobními daty?
3. Jaký je vliv generativních modelů na trh práce, zejména v oblasti psaní, tvorby obsahu a dalších kreativních odvětví?

FAQ:

1. Jak fungují generativní modely umělé inteligence?
Generativní modely umělé inteligence používají složité algoritmy strojového učení a trénují se na velkém množství dat. Tyto modely jsou schopny synteticky generovat obsah, který se velmi podobá tomu, který by byl vytvořen skutečnou osobou.

2. Jaká je ochrana proti zneužití generativních modelů?
Společnosti vyvíjející generativní modely věnují velkou pozornost zabezpečení a ochraně proti zneužití.

Zdroj: https://www.androidpolice.com/chatgpt-vs-google-gemini/