EU bude zkoumat Apple, Google a Meta kvůli porušení pravidel DMA.

Evropská unie zahájila důkladné vyšetřování společností **Apple**, **Google** a **Meta**, které se týká dodržování nových přísných zákonů zaměřených na omezení dominance Big Tech na trhu. Tato opatření mají za cíl posílit…

EU bude zkoumat Apple, Google a Meta kvůli porušení pravidel DMA.

Evropská unie zahájila důkladné vyšetřování společností **Apple**, **Google** a **Meta**, které se týká dodržování nových přísných zákonů zaměřených na omezení dominance Big Tech na trhu. Tato opatření mají za cíl posílit transparentnost, ochranu soukromí uživatelů a spravedlivou hospodářskou soutěž.

Evropská komise má za úkol zkoumat, zda tyto velké technologické společnosti dodržují nové předpisy týkající se například ochrany osobních údajů, zabránění zneužití dominantního postavení na trhu nebo zajištění rovné konkurence pro menší hráče na poli digitální ekonomiky. Pokud by se prokázalo porušení těchto pravidel, mohly by být společnostem Apple, Google a Meta uděleny vysoké pokuty.

Tato vyšetřování by mohla vést k důležitým změnám v chování těchto technologických gigantů a mít vliv na celý digitální trh v Evropské unii. Konkrétní závěry a další kroky budou následovat po ukončení vyšetřování.

FAQ:
1. Jaké jsou hlavní cíle nových zákonů EU zaměřených na regulaci Big Tech?
– Nové zákony mají posílit transparentnost, ochranu soukromí uživatelů a zajistit spravedlivou hospodářskou soutěž.
2. Jakým způsobem může vyšetřování EU ovlivnit společnosti **Apple**, **Google** a **Meta**?
– V případě prokázání porušení pravidel mohou být uděleny vysoké pokuty a následovat změny ve chování společností.
3. Jaký vliv mohou mít změny v chování Big Tech na digitální trh v Evropské unii?
– Změny v chování těchto společností mohou ovlivnit celý digitální trh v EU a přinést nové podmínky pro hospodářskou soutěž a ochranu uživatelů.

Zdroj: https://www.phonearena.com/news/apple-google-and-meta-to-be-investigated-for-dma-violations-in-the-eu_id156648