EU chystá trestní postih sdílení některých AI-generovaných grafických obrázků

Evropská unie navrhla nový trestný čin – vysílání živého streamování sexuálního zneužívání dětí. Podle zprávy, která byla nedávno zveřejněna, se EU aktivně snaží bojovat proti šíření dětského sexuálního zneužívání na internetu.

Tento…

EU chystá trestní postih sdílení některých AI-generovaných grafických obrázků

Evropská unie navrhla nový trestný čin – vysílání živého streamování sexuálního zneužívání dětí. Podle zprávy, která byla nedávno zveřejněna, se EU aktivně snaží bojovat proti šíření dětského sexuálního zneužívání na internetu.

Tento nový návrh je součástí snahy EU zajistit ochranu dětí a potrestat pachatele, kteří se podílejí na takových odporných činech. Vysílání živého streamingu představuje novou výzvu, kterou je třeba řešit a zabránit jejímu rozšíření.

S přibývajícím výskytem internetu se bohužel stále častěji objevují příklady takového nelegálního chování. Podle statistik organizace Europol vzrostl počet případů zneužívání dětí a výroby dětské pornografie na internetu v posledních letech alarmujícím tempem. EU proto považuje za nezbytné přijmout opatření a zpřísnit tresty.

Nový trestný čin by na jedné straně zvýšil právní ochranu obětí, protože by poskytoval právní nástroje k potrestání lidí, kteří se podílejí na vysílání těchto strašlivých činů. Na druhé straně by to také odradilo potenciální pachatele od páchání takových zločinů, protože by věděli, že jejich jednání bude mít vážné právní důsledky.

FAQ:

1. Jaký je cíl nového návrhu EU týkajícího se vysílání živého streamování sexuálního zneužívání dětí?
Cílem tohoto návrhu je potrestat pachatele, kteří vysílají živé streamování dětského sexuálního zneužívání, a zvýšit ochranu obětí v tomto odpudivém trestném činu.

2. Proč EU považuje za důležité trestat živé streamování sexuálního zneužívání dětí?
S rozšířením internetu se bohužel výrazně zvýšil počet případů dětského sexuálního zneužívání na internetu. Nový trestný čin slouží jako prostředek k potrestání pachatelů a k odstrašení potenciálních pachatelů od páchaní takových hanebných činů.

3. Jak bude nový trestný čin přispívat k ochraně dětí?
Nová legislativa poskytne právní nástroje pro potrestání pachatelů, kteří se podílejí na vysílání živého streamování sexuálního zneužívání dětí. Tímto způsobem bude zvýšena ochrana dětí a snížen počet těchto hrozných činů.

Zdroj: https://www.phonearena.com/news/eu-set-to-criminalize-the-sharing-of-some-ai-generated-graphic-images_id155136