Gboard: Jak přidávat a odstraňovat slova z osobního slovníku

Google Gboard dělá psaní zpráv snadným díky funkcím jako je překlad jazyka a hlasové psaní. Můžete také zapnout automatické opravy, které upravují překlepy při psaní. Tato funkce však může být rušivá,…

Gboard: Jak přidávat a odstraňovat slova z osobního slovníku

Google Gboard dělá psaní zpráv snadným díky funkcím jako je překlad jazyka a hlasové psaní. Můžete také zapnout automatické opravy, které upravují překlepy při psaní. Tato funkce však může být rušivá, pokud pravidelně používáte slang a zkratky. S vestavěným osobním slovníkem ji však můžete omezit. Tento slovník vám umožňuje přidat slova, která často píšete, aby Gboard neprováděl zbytečné opravy.

Nejlepší na Gboardu je jeho schopnost překládat texty do různých jazyků. Stačí vybrat požadovaný jazyk a začít psát, a Gboard přeloží váš text do cílového jazyka. To je skvělé pro komunikaci s přáteli ze zahraničí nebo pro cestování do jiných zemí.

Další užitečnou funkcí je hlasové psaní. Místo toho, abyste psali text, stačí jednoduše mluvit do mikrofonu a Gboard ho převede na text. Tato funkce je skvělá pro ty, kteří nechtějí neustále psát na klávesnici a rychleji se vyjádří pomocí hlasu.

Pokud však často používáte specifická slova a výrazy, které nejsou součástí běžného slovníku Gboardu, může být automatická oprava obtěžující. Například, pokud používáte slangový výraz nebo zkratku, Gboard může nepotřebně upravovat váš text. V takovém případě je řešením vestavěný osobní slovník. Můžete si do něj přidat slova, která často používáte, a Gboard je nebude opravovat.

FAQ:
1. Jak mohu přidat slovo do osobního slovníku Gboardu?
Abyste mohli přidat slovo do osobního slovníku Gboardu, otevřete nastavení Gboardu na svém zařízení. Poté vyberte „Slovníky“ a zvolte „Osobní slovník“. Můžete přidat slova ručně nebo je importovat ze svého konta.

2. Jak mohu vypnout automatickou opravu na Gboardu?
Chcete-li vypnout automatickou opravu na Gboardu, otevřete nastavení Gboardu na svém zařízení. Poté vyberte „Textový nástroj“ a zrušte zaškrtnutí možnosti „Automatické opravy“.

3. Jak mohu překládat texty pomocí Gboardu?
Pro překlad textů pomocí Gboardu vyberte jazyk, do kterého chcete text přeložit, a začněte psát. Gboard automaticky přeloží váš text do zvoleného jazyka. Tato funkce je užitečná pro komunikaci v různých jazycích nebo pro rychlé překlady během cestování.

Zdroj: https://www.androidpolice.com/gboard-personal-dictionary-add-edit-words/