Google spustil detekci zařízení offline pomocí Find My Device

Google již delší dobu pracuje na vývoji své funkce Find My Device. Aby tato funkce plně fungovala, je potřeba, aby offline zařízení s Androidem mohla vysílat signál i vypnutá. To znamená,…

Google spustil detekci zařízení offline pomocí Find My Device

Google již delší dobu pracuje na vývoji své funkce Find My Device. Aby tato funkce plně fungovala, je potřeba, aby offline zařízení s Androidem mohla vysílat signál i vypnutá. To znamená, že potřebují specifický typ Bluetooth kontroléru a hardware, který toto podporuje. Navzdory těmto překážkám se zdá, že společnost konečně udělala pokrok v oblasti Find My Device pro offline použití.

Konečně se zdá, že Google našel způsob, jak umožnit uživatelům lokalizovat svá zařízení i když jsou vypnutá. Tento krok by mohl být klíčovým pro větší bezpečnost uživatelů a jejich zařízení. V současné době není známo, kdy bude tato nová funkce dostupná pro veřejnost, ale očekává se, že to může být brzy.

Zdá se, že Google konečně našel způsob, jak čelit technologickým výzvám spojeným s offline lokalizací Android zařízení. Tím pádem může nabídnout uživatelům ještě více jistoty a bezpečnosti ve chvílích, kdy je jejich zařízení ztraceno nebo odcizeno.

FAQ:

1. Kdy bude nová funkce Find My Device dostupná pro veřejnost?
Došlo k pokroku v jejím vývoji, ale konkrétní datum zatím není známo. Očekává se však brzké zavedení této funkce.

2. Proč je důležité, aby offline zařízení mohla vysílat signál?
Tento krok by mohl být klíčovým pro rychlé nalezení a zajištění ztracených nebo odcizených zařízení.

3. Jaké technologické výzvy musela Google překonat při vývoji této funkce?
Bylo nutné najít způsob, jak zajistit, aby i vypnutá zařízení mohla vysílat signál prostřednictvím specifického Bluetooth kontroléru a hardwaru.

Zdroj: https://www.androidpolice.com/google-offline-detection-find-device-android-network/