Google zvyšuje kontrolu nad externími příspěvky v Android Open Source Projectu (AOSP)

Google zvyšuje svou kontrolu nad příspěvky externích contributorů do Android Open Source Project (AOSP) kvůli obavám o bezpečnost. AOSP je většinou licencováno pod Apache 2.0, což umožňuje kdokoli upravovat jeho kód….

Google zvyšuje kontrolu nad externími příspěvky v Android Open Source Projectu (AOSP)

Google zvyšuje svou kontrolu nad příspěvky externích contributorů do Android Open Source Project (AOSP) kvůli obavám o bezpečnost. AOSP je většinou licencováno pod Apache 2.0, což umožňuje kdokoli upravovat jeho kód. Tento otevřený model přispívá k růstu AOSP prostřednictvím interních i externích příspěvků. Google vytvořil průvodce, který má pomoci lidem porozumět procesu přispívání do AOSP a dokonce některé z těchto obsahů využil ke vytvoření nových funkcí.

Nicméně, jedním z nevýhod takového přístupu je, že zároveň poskytuje zlodějům jednoduchou cestu ke kompromitaci celého systému. Google proto reaguje na bezpečnostní obavy a zvyšuje kontrolu nad externími příspěvky.

Tímto opatřením se věří, že se zvýší bezpečnost AOSP a zabrání se zneužití tohoto otevřeného systému. Přesto nadále platí, že AOSP je otevřený projekt, který přijímá příspěvky od komunity a umožňuje další rozvoj mobilního operačního systému Android.

FAQ:

1. Proč Google zvyšuje kontrolu nad externími příspěvky do AOSP?

– Google zvyšuje kontrolu kvůli obavám o bezpečnost a zneužití systému ze strany neoprávněných osob.

2. Může kdokoli upravovat kód AOSP?

– Ano, AOSP je většinou licencováno pod Apache 2.0, což umožňuje kdokoli upravovat kód.

3. Co je AOSP?

– AOSP je zkratka pro Android Open Source Project, což je otevřený projekt, který slouží jako základ pro vývoj mobilního operačního systému Android.

Zdroj: https://www.androidpolice.com/google-aosp-external-code-contributions-security-approval/