Vypnout reklamy

Huawei se vyjádřilo k vylučování z tendrů v ČR

Vydáno dne: 13.9.2019

Huawei na Českém území velice pomohlo rozšířit infrastrukturu. Nicméně v dnešní době, kdy je Huawei narčeno z bezpečnostního rizika, tak vláda omezuje s Huawei spolupráci. Může to tak ohrozit pokročilost sítí v ČR a zavedení 5G.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zastavil správní řízení, ve kterém se firma Huawei Technologies (Czech) s.r.o. domáhala přezkoumání podmínek veřejné zakázky k “Integrovaný systém uživatelů pro Krajské hygienické stanice”, kterou v březnu vyhlásilo ministerstvo zdravotnictví.

Bylo tedy zastavené správní řízení z toho důvodu, že ministerstvo zdravotnictví výběrové řízení mezi správním řízením, zrušilo. Tohle může nastat jen z “důvodu hodného zvláštního zřetele, včetně důvodu ekonomických”.

Huawei je jasné z jakého důvodu tohle zrušení bylo, avšak právě v květnu se Huawei obrátil na ÚOHS s námitkami proti zadávacím podmínkám předmětné veřejné zakázky. Huawei říká, že zadavatel (ministerstvo zdravotnictví) porušil všechny zákonné zásady zadávacího řízení a to je transparentnost, zásadu přiměřenosti, zásadu rovného zacházení.

Huawei firma
Huawei firma

Jakékoliv omezení plnění v souvislosti kybernetické bezpečnosti, které v zadávacích podmínkách zadavatel zadával, tak musí být prokazatelně a řádně odůvodněné, což v tomhle případě nebylo. Aplikace takových podmínek ze strany zadavatelů vede k rušení tendrů a tím i zpoždění v budování digitální infrastruktury v České republice.

Kybernetická bezpečnost je technickou záležitosti a Huawei se staví proti politizaci témat kybernetické bezpečnostní. Huawei chce zavést nástroje verifikace, které se budou zakládat na faktech a jednotných standardech. S takovými nástroji je potom možné efektivně čelit výzvám v oblasti kybernetické bezpečnosti.

Zdroj: Tisková zpráva Huawei

Buroň Tomáš
Tágy: