Od 25.5.2018 se budeme namísto zákona č. 101/2000 Sb. řídit při zpracování Vašich osobních údajů Nařízením Evropské unie č. 2016/679, obecným nařízením o zpracování osobních údajů.

Předem chceme upozornit, že žádné Vaše emailové adresy v naší databázi neshromažďujeme. Nepovolujeme registrace uživatelů na naše stránky od samého počátku. Jediné přihlášení je k notifikaci. Informace, jak notifikace funguje a jak ji můžete zrušit viz. níže.

Zrušení notifikace ve vašem PC nebo Mobilu

Notifikace jste si zapnuli dobrovolně a nenuceně. Notifikaci jste si zapnuli buď to v horní liště, kdy při první návštěvě jste mohli přijmout nebo odmítnout. S příjmem této notifikace jste souhlasili a na základě toho vám budou chodit novinky přímo do PC a mobilního telefonu.

Zrušení notifikace

Zrušení notifikace lze udělat při návštěvě webu Androiduj.cz a dole v pravém dolním rohu klikněte na červený zvoneček. Otevře se vám pop-up okno, kde dáte odhlásit odběr. Tím je všechno hotovo.

My samotní zrušit tento odběr nemůžeme z důvodu, že nemáme žádné údaje o emailu, jménu či cokoliv identifikujicího, že jste to vy. Proto je nezbytné, abyste odběr zrušili z vaší strany vy. My vás však můžeme k tomu navést, pokud budete mít problém.

Poučení o Vašich zákonných právech pro období do 24.5.2018 podle zákona č. 101/2000 Sb.:

V souladu s ustanovením § 5, § 11, § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tímto všechny uživatele webových služeb Androiduj.cz, kteří poskytnou stránce Androiduj.cz své osobní údaje, informujeme o těchto jejich zákonných právech:

Každý subjekt údajů má právo na přístup k osobním údajům a právo na opravu osobních údajů. Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení, požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost subjektu údajů shledána oprávněnou, správce nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li správce nebo zpracovatel žádosti subjektu údajů, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů (tento postup nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů bez dalšího). Pokud vznikla v důsledku zpracování osobních údajů subjektu údajů jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jejího nároku podle zvláštního zákona.

Poučení o Vašich zákonných právech pro období od 25.5.2018 podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“):

Upozorňujeme, že máte právo u naší společnosti jakožto správce Vašich osobních údajů:

požadovat přístup k osobním údajům, které o Vás zpracováváme, čímž se rozumí právo získat od naší společnosti jakožto správce potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím uvedeným v čl. 15 Nařízení, požadovat opravu osobních údajů, které o Vás zpracováváme, pokud jsou nepřesné. S přihlédnutím k účelům zpracování máte v některých případech právo požadovat také doplnění neúplných osobních údajů, požadovat výmaz osobních údajů v případech, které jsou upraveny v čl. 17 Nařízení. požadovat omezení zpracování údajů v případech, které jsou upraveny v čl. 18 Nařízení, získat osobní údaje, které se Vás týkají a které zpracováváme s Vaším souhlasem, nebo které zpracováváme pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou jste nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na Vaši žádost

 • ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a máte právo předat tyto údaje jinému správci, a to za podmínek a s omezeními uvedenými v čl. 20 Nařízení a

máte právo vznést námitku proti zpracování ve smyslu čl. 21 Nařízení z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace.

Pokud obdržíme Vaši žádost ve smyslu předchozího odstavce, budeme Vás informovat o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Pokud bychom nepřijali opatření, o které požádáte, jsme povinni Vás informovat bezodkladně a nejpozději do jednoho měsíce od přijetí o důvodech nepřijetí opatření. Upozorňujeme v této souvislosti, že v určitých případech stanovených Nařízením nejsme povinni zcela nebo zčásti Vaší žádosti vyhovět. Bude tomu tak zejména, bude-li Vaše žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména protože se opakuje. V takových případech Vám můžeme (i) uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů nebo (ii) odmítnout žádosti vyhovět.

Pokud obdržíme Vaši žádost, ale budeme mít důvodné pochybnosti o Vaší totožnosti, můžeme Vás požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení Vaší totožnosti.

Informace o tom, že jste u nás uplatnili svoje práva a jak jsme Vaši žádost vyřídili, si po přiměřenou dobu (obvykle 3-4 let) uložíme za účelem dokladování této skutečnosti a ochrany našich práv.

Dále Vás upozorňujeme, že v případě, kdy se domníváte, že naše společnost zpracovává Vaše osobní údaje neoprávněně či jinak porušuje Vaše práva, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu (tedy Úřadu pro ochranu osobních údajů) či máte právo požádat o soudní ochranu.

Jak nás můžete kontaktovat?

Pro případné připomínky a dotazy k ochraně osobních údajů a pro kontakt ve věci výkonu Vašich zákonných práv můžete použít následující kontakty:

e-mail: info@androiduj.cz

Cookies v rámci služeb Androiduj

Pro rozlišení jednotlivých počítačů a individuální nastavení některých služeb používáme takzvané soubory cookies či jiné obdobné síťové identefikátory. Cookies jsou malé textové soubory, které naše servery (stejně jako řada dalších serverů) ukládají pomocí webového prohlížeče do jednotlivých počítačů. Cookies si lze představit jako paměť webové stránky, která podle nich při další návštěvě uživatele stejného počítače pozná.

Cookies nezabírají na disku počítače téměř žádné místo, jejich velikost činí zpravidla několik kilobajtů. Cookies neslouží k získávání jakýchkoli citlivých osobních údajů.

Standardní webové prohlížeče podporují správu cookies. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu Vašeho prohlížeče. Pokud bude mít Váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich serverů.

Využíváme služby společnosti Google pro zobrazování reklam a analýzu

Mnoho webových stránek využívá technologie společnosti Google, aby svůj obsah mohly vylepšovat a poskytovat jej zdarma. Když navštívíte webové stránky, které využívají naše reklamní služby (například AdSense), sociální služby (například tlačítko +1) nebo analytické nástroje (Google Analytics), váš webový prohlížeč bude automaticky odesílat určité informace do Googlu. To zahrnuje například webovou adresu navštívené stránky a vaši IP adresu. Do prohlížeče vám také můžeme uložit soubory cookie a načíst soubory cookie, které v něm jsou již uloženy.

Partnerské aplikace nám dále mohou odesílat informace jako název aplikace nebo identifikátor, pomocí kterých zjistíme, které reklamy jsme zobrazili v ostatních aplikacích ve vašem zařízení. Pokud jste přihlášeni k účtu Google, můžeme do něj přidat informace, se kterými budeme zacházet jako s citlivými údaji. Tato možnost se odvíjí od nastavení vašeho účtu.

Jak používáme informace zaslané vaším prohlížečem

Když navštěvujete webové stránky nebo používáte aplikace, které využívají technologie společnosti Google, informace, které nám tyto weby a aplikace poskytnou, můžeme použít například k následujícím účelům:

 • zefektivnění reklam,
 • vytváření přehledů aktivity reklam pro inzerenty a webové stránky hostující reklamy (mimo jiné k zajištění platby majitelům příslušných webových stránek),
 • pomoc vlastníkům webových stránek a aplikací, kteří používají Google Analytics, při zjišťování, jak návštěvníci pracují s jejich stránkami nebo aplikacemi,
 • vylepšení prostředí služby Google+,
 • zjišťování podvodů a jiných bezpečnostních rizik a obrana proti nim za účelem ochrany uživatelů a partnerů,
 • plnění našich zákonných povinností,
 • zdokonalení našich služeb.

Jak lze určit, které informace budou společnosti Google odeslány

Tipy a rady ohledně zabezpečení a správy dat na webu naleznete v centru pro bezpečnost Google.

Níže uvádíme několik způsobů, jak můžete ovládat, co bude sdíleno, když navštívíte služby Google na partnerských webech na internetu nebo když s těmito službami budete komunikovat:

 • Pomocí Nastavení reklam lze ovládat, jaké reklamy se vám budou na internetu zobrazovat. Můžete zjistit, jakým způsobem vám vybíráme reklamy, odhlásit se z personalizovaných reklam nebo zablokovat konkrétní inzerenty. Další informace o reklamách
 • Pokud jste přihlášeni k účtu Google, můžete zobrazit a upravit některé informace, které shromažďujeme z webů a aplikací, jež používáte. Tato možnost se odvíjí od nastavení vašeho účtu.
 • Pomocí služby Google Analytics mnoho webů zjišťuje, jakým způsobem návštěvníci pracují s jejich stránkami nebo aplikacemi. Pokud ve svém prohlížeči nechcete službu Analytics používat, můžete nainstalovat rozšíření Google Analytics pro počítače. Další informace o službě Google Analytics a ochraně soukromí naleznete zde.
 • Díky Googlu můžete svým přátelům snadno doporučit jakýkoli obsah – například kliknutím na tlačítko +1. Některá vaše hodnocení +1 se mohou zobrazovat v reklamách spolu s vaším jménem a profilovou fotkou z Google+. Pokud být zobrazeni v reklamách nechcete, můžete se odhlásit. Všechna svá hodnocení +1 můžete zobrazit a spravovat ve svém profilu na Google+ na kartě +1. Další informace o tom, jak zobrazit kartu +1.
 • Pomocí anonymního režimu v prohlížeči Chrome můžete prohlížet internet, aniž by do historie prohlížeče byly zaznamenány navštívené webové stránky a stažené soubory. Soubory cookie budou smazány, jakmile zavřete všechna anonymní okna a karty, nicméně záložky a nastavení budou uložena, dokud je nesmažete. Další informace o souborech cookie.

aktualizováno dne: 23.04.2018