OpenAI použije vaše příspěvky na Redditu k trénování ChatGPT

V poslední době se mnoho společností v oblasti umělé inteligence rozhodlo změnit způsob, jakým trénují své systémy. Dříve využívaly data z otevřeného internetu bez dotazování se, což však začalo narazit na…

OpenAI použije vaše příspěvky na Redditu k trénování ChatGPT

V poslední době se mnoho společností v oblasti umělé inteligence rozhodlo změnit způsob, jakým trénují své systémy. Dříve využívaly data z otevřeného internetu bez dotazování se, což však začalo narazit na právní překážky. Tento problém donutil firmy hledat pevnější základy pro své práce. Příkladem může být Google, který uzavřel dohodu s platformou Reddit na licencování diskuzí s cílem obohatit své výsledky vyhledávání a zlepšit procesy tréninku svých modelů.

Společnost OpenAI se nyní rozhodla jít stejnou cestou a uzavřela podobnou dohodu s Redditem. Tímto partnerstvím se chce OpenAI dostat k obrovskému množství dat, která by mohla významně přispět k tréninku umělé inteligence.

Taková partnerství představují významný krok vpřed pro vývoj umělé inteligence a její využití v praxi. Společnosti tak získávají přístup k kvalitním datům a mohou lépe posilovat své modely tréninku.

**FAQ:**

1. Proč se společnosti rozhodly změnit způsob tréninku svých systémů?
– Tradiční metody využívání dat z otevřeného internetu začaly narazit na právní problémy, což vedlo k hledání nových způsobů získávání dat.

2. Jak mohou partnerství s platformami jako Reddit přispět k rozvoji umělé inteligence?
– Tato partnerství umožňují firmám získat přístup k bohatým datům, která mohou výrazně posílit procesy tréninku a vylepšit výsledky.

3. Jaké jsou hlavní výhody spolupráce mezi umělou inteligencí a platformami jako Reddit?
– Mezi hlavní výhody patří možnost získat kvalitní a rozmanitá data pro trénink modelů a zlepšení výsledků vyhledávání a analýz.

Zdroj: https://www.androidpolice.com/reddit-and-openai-partnership/