Samsung Display a Samsung Semiconductor nedostatečně dekarbonizují své dodavatelské řetězce, potvrzuje Greenpeace.

Samsung Display a Samsung Semiconductor nečiní dostatečné kroky k dekarbonizaci svých dodavatelských řetězců. Na to poukazuje nová zpráva organizace Greenpeace. Podle zjištění Greenpeace se tyto společnosti nesnaží dostatečně minimalizovat uhlíkovou stopu svých...
Samsung Display a Samsung Semiconductor nedostatečně dekarbonizují své dodavatelské řetězce, potvrzuje Greenpeace.

Samsung Display a Samsung Semiconductor nečiní dostatečné kroky k dekarbonizaci svých dodavatelských řetězců. Na to poukazuje nová zpráva organizace Greenpeace.

Podle zjištění Greenpeace se tyto společnosti nesnaží dostatečně minimalizovat uhlíkovou stopu svých výrobních procesů. I když obě firmy přijaly některé opatření k omezení emisí, zpráva tvrdí, že stále existuje značný prostor pro zlepšení.

Greenpeace upozorňuje na různé oblasti, ve kterých by tyto společnosti mohly udělat větší pokrok. Jednou z nich je využívání obnovitelných zdrojů energie. Zpráva uvádí, že Samsung Display a Samsung Semiconductor stále čerpají většinu energie z fosilních paliv, což přispívá k emisím skleníkových plynů.

Dalším problémem je recyklace a správa odpadu. Greenpeace tvrdí, že tyto společnosti dosud nepředložily dostatečné plány na zajištění odpovědného nakládání s výrobními odpady a jejich recyklací. To vede k nadměrné produkci odpadu a ohrožuje životní prostředí.

Greenpeace vyzývá Samsung Display a Samsung Semiconductor, aby přijaly konkrétní kroky ke zlepšení. Jednou z hlavních doporučení je snížení závislosti na fosilních palivech a přechod na obnovitelné zdroje energie. Společnosti by také měly investovat do vývoje recyklovatelných materiálů a inovativních technologií, které minimalizují produkci odpadu.

FAQ:
1. Proč je dekarbonizace dodavatelských řetězců důležitá?
Dekarbonizace dodavatelských řetězců je důležitá, protože snižuje negativní dopady na životní prostředí. Výroba a distribuce produktů využívá velké množství energie a přispívá k emisím skleníkových plynů. Snížením uhlíkové stopy v dodavatelském řetězci se zlepšuje celková udržitelnost a ochrana životního prostředí.

2. Jaké jsou hlavní problémy identifikované v zprávě Greenpeace?
Zpráva Greenpeace upozorňuje na nedostatečné využívání obnovitelných zdrojů energie, nedostatečnou recyklaci a správu odpadu ze strany Samsung Display a Samsung Semiconductor. Tyto nedostatky přispívají k negativním dopadům na životní prostředí a zvyšují uhlíkovou stopu obou společností.

Článek je důležitým připomenutím, že velké technologické firmy mají zodpovědnost za své dodavatelské řetězce a jejich dopady na životní prostředí. Je nezbytné, aby tyto společnosti přijaly konkrétní opatření ke snížení uhlíkové stopy a zlepšení celkové udržitelnosti svých operací. Greenpeace zpráva nám připomíná, že ještě je nutné udělat mnoho práce pro dosažení skutečné dekarbonizace a ochrany životního prostředí.

Zdroj: https://www.phonearena.com/news/samsung-gets-vilified-for-not-decarbonizing-enough_id152786