Simulátor PROTO – nová generace nástrojů pro elektronickou simulaci

Hledáte nástroj pro simulaci elektronických obvodů? PROTO je nový a výkonný simulátor, který umožňuje simulovat chování elektronických obvodů v reálném čase a vyladit je pomocí vícekanálového osciloskopu. Můžete také simulovat logické obvody a provádět digitální elektronickou analýzu.

Hledáte nástroje pro elektronickou simulaci obvodů? Možná jste již slyšeli o Multisim, SPICE, LTspice, Proteus nebo Altium. Nicméně, nyní se objevil nový simulátor PROTO, který nabízí skvělou možnost simulovat chování elektronického obvodu v reálném čase.

Co je PROTO?

PROTO je výkonný simulátor elektronických obvodů, který umožňuje nastavit obvod s různými součástmi a simulovat jeho chování. Během simulace můžete kontrolovat napětí, proudy a mnoho dalších proměnných. PROTO nabízí také vícekanálový osciloskop, který Vám umožní sledovat signály a vyladit Váš obvod v reálném čase.

Jak funguje PROTO?

PROTO funguje jako software pro simulaci elektronických obvodů. Po spuštění programu můžete vytvořit obvod pomocí grafického rozhraní a přidávat různé součástky, jako jsou například rezistory, kondenzátory, diody a tranzistory. Následně můžete spustit simulaci a sledovat chování Vašeho obvodu v reálném čase na vícekanálovém osciloskopu.

Co dalšího nabízí PROTO?

PROTO není pouze simulátorem pro analogové obvody, ale umožňuje také simulaci logických obvodů a digitální elektronickou analýzu. To znamená, že můžete vytvářet a testovat obvody, které používají digitální logiku.

Jak se PROTO liší od jiných nástrojů?

PROTO se liší od jiných nástrojů tím, že umožňuje simulaci v reálném čase. To znamená, že můžete sledovat chování Vašeho obvodu v reálném čase a vyladit ho bez nutnosti opakovaného spouštění simulace. PROTO také nabízí vícekanálový osciloskop, který umožňuje sledovat signály z různých bodů obvodu a vyladit ho tak s vysokou přesností.

Aplikaci stáhnete níže

  • Funkce
  • Uživatelské prostředí
4.5

Popis

Hledáte nástroj pro simulaci elektronických obvodů? PROTO je nový a výkonný simulátor, který umožňuje simulovat chování elektronických obvodů v reálném čase a vyladit je pomocí vícekanálového osciloskopu. Můžete také simulovat logické obvody a provádět digitální elektronickou analýzu.