Odemčení bootloaderu na Xperia X8

Návod na odemčení bootloaderu Xperie X8 je na fóru xda-developers již měsíc. Při prvním letmém zkouknutí jsem z něj nabyl dojmu, že celá procedura je nesmírně komplikovaná a zdlouhavá. Až včera jsem si udělal čas a bootloader jsem úspěšně odemkl. K mému překvapení to šlo velice snadno a rychle. Proto jsem se rozhodl postup uvedený na XDA […]

boot

Návod na odemčení bootloaderu Xperie X8 je na fóru xda-developers již měsíc. Při prvním letmém zkouknutí jsem z něj nabyl dojmu, že celá procedura je nesmírně komplikovaná a zdlouhavá. Až včera jsem si udělal čas a bootloader jsem úspěšně odemkl. K mému překvapení to šlo velice snadno a rychle. Proto jsem se rozhodl postup uvedený na XDA fóru přeložit do češtiny a trochu zpřehlednit. Následující návod vychází z [GUIDE] Unlock bootloader & relock bootloader | X8 | W8 | X10 mini | X10 mini pro |. Spíše než překladem je volným přepisem do českého jazyka.

UPDATE – ČTĚTE POZORNĚ!

Před jakýmkoli pokusem odemknout boootloader zkontrolujte šarži telefonu. Toto číslo se nalézá pod baterií telefonu má tvar například 10W47. Pokud je toto číslo vyšší než 11W29 (konkrétně první dvě čísla jsou větší než 11, či pokud jsou první dvě čísla rovna 11 a druhá dvě jsou větší než 29), v žádném případě se nepokoušejte bootloader podle tohoto návodu odemknout!. Pokud se o to přesto pokusíte, vysledkem bude mrtvý telefon!

END UPDATE

Upozornění

Hrátky s bootloaderem jsou vysoce nebezpečné. Nedodržení správného postupu může vyústit v kompletní znefunkčnění či umrtvení telefonu!  Veškeré úpravy provádíte na vlastní nebezpečí. Já ani autor originálního postupu neneseme žádnou zodpovědnost za případné komplikace, problémy a škody. Odemčení bootloaderu je považováno za neoficiální zásah do telefonu a je považováno za porušení záručních podmínek.

Mýty o bootloaderu aneb co odemčením nezískáte

 • plnohodnotný dual-touch na zařízení se Synaptic digitizerem
 • dosažení vyšších frekvencí při přetaktování procesoru
 • odblokování simlock telefonu (blokování na operátora)

Požadavky

 • telefon s funkčním rootem
 • minimálně Android 2.x
 • originální ROM (2.1), úspěšně testováno na s GingerDX v013 a v017, Froyobread v23b a MiniCM7 2.0.7
 • odvaha riskovat :)

1. Stažení potřebných souborů

2. Instalace nástrojů

 • SE PC Companion – po instalaci připojte telefon k počítači, spusťte SE PC Comp. a přesvědčte se, že prográm správně identifikoval váš telefon
 • Flashtool – po instalaci (resp. rozbalení) přejděte do adresáře drivers a nainstalujte Gordon’s Gate (ggsetup-2.2.0.10.exe). Restartujte počítač a ve správci úloh zabijte případný spuštěný proces ADB.EXE. Od nynějžka již nic z Flashtool nespouštěje.
 • S1tool a Bootloader unlock tools rozbalte na nějaké vhodné místo

Je možné, že váš antivirus identifikuje soubor ADB.EXE jako infikovaný virem. Pokud ano, udělte tomuto souboru v antiviru výjimku. Žádný virus neobsahuje a jeho bezproblémový chod je bezpodmínečně nutný!

3. Zjištění simlock certifikátu

 • vypněte telefon
 • v adresáři, kam jste rozbalili S1tool spusťte S1tool.exe a klikněte na tlačítko IDENTIFY.
 •  za stálého držení tlačítka zpět připojte vypnutý telefon kabelem k počítači (start do flashovacího módu). Tlačítko držte, dokud se v S1tool neobjeví nějaký výstup. Na telefonu by měla svítit zelená dioda.
 • výstup by měl vypadat nějak takto: (pokud se hodně liší, někde je chyba!)
9/9/2011 21:41:44 Welcome to S1 identify tool
9/9/2011 21:45:13
9/9/2011 21:45:13 TO CONNECT NEXT PHONES
9/9/2011 21:45:13 X10 Xperia,E10 Xperia Mini,E15 Xperia X8,U20 Xperia Mini Pro
9/9/2011 21:45:13 LT15 Xperia ARC,MT15 Xperia NEO,R800 Xperia PLAY
9/9/2011 21:45:13 PRESS AND HOLD "BACK" BUTTON...
9/9/2011 21:45:13
9/9/2011 21:45:13 PLEASE ATTACH TURNED OFF PHONE NOW
9/9/2011 21:45:13
9/9/2011 21:45:46
9/9/2011 21:45:46 RUNNING S1_EROM VER "r8A029"
9/9/2011 21:45:46 SOFTWARE AID: 0001
9/9/2011 21:45:46 LOADER AID: 0001
9/9/2011 21:45:49 FLASH ID: "002C/00BC"
9/9/2011 21:45:49 LOADER VERSION: "R4A045"
9/9/2011 21:45:49
9/9/2011 21:45:49 MODEL (from GDFS): X8
9/9/2011 21:45:49 SOFTWARE VERSION: 1236-9291_2.1.1.A.0.6
9/9/2011 21:45:49 CUSTOM VERSION: 1241-3178_R1B
9/9/2011 21:45:49 FILESYSTEM VERSION: WORLD-1-8_2.1.1.A.0.6
9/9/2011 21:45:49 SERIAL NO: BC551SHP7Q
9/9/2011 21:45:49
9/9/2011 21:45:49 SEMC SIMLOCK CERTIFICATE
9/9/2011 21:45:49 Elapsed:36 secs.

Teď vás zajímá řádek obsahující slova SIMLOCK CERTIFICATE (pravděpodobně to bude předposlední řádek výpisu). Pokud v něm stojí NOT RECOGNIZED SIMLOCK CERTIFICATE, nedá se na vašem telefonu bootloader odemknout (někteří uživatelé přesto uvádějí, že se jim i v tomto případě podařilo bootloader odemknout).

Pokud je na dotčeném řádku něco jiného (ideálně SEMC SIMLOCK CERTIFICATE), odpojte telefon od PC, normálně ho nastartujte a v menu Nastavení -> Aplikace ->Vývoj zapněte Ladění USB.

4. Odemčení bootloaderu

ještě jednou se ujistěte, že bezpečnostní programy nemají problém se souborem ADB.EXE. Další postup je odvislý od toho, jestli je váš telefon blokovaný (simlock), neblokovaný či nějakým způsobem odblokovaný.

A) pokud platí jedno z následujících

 • ve výpisu z předchozího bodu se objevilo hlášení SEMC SIMLOCK CERTIFICATE
 • telefon byl odblokován pomocí EMMA/IMEI kódu
 • telefon byl neblokovaný z originálního prodeje (může být problém u šedého prodeje)
 • telefon je blokovaný
 • (NEOVĚŘENO!) telefon byl odblokován přes PC pomocí nějaké aplikace třetí strany, přičemž to nebyl Omnius či SETool2

potom z adresáře nástrojů pro odemčení bootloaderu spusťte soubor msm7227_semc.cmd.

B) pokud platí jedno z následujících

 • ve výpisu z předchozího bodu se neobjevila hláška SEMC SIMLOCK CERTIFICATE ani NOT RECOGNISED SIMLOCK CERTIFICATE
 • telefon byl odblokován pomocí SETool2

potom z adresáře nástrojů pro odemčení bootloaderu spusťte soubor msm7227_Setool2.cmd.

Další postup je opět společný. Stiskněte libovolnou klávesu a čekejte, dokud nebudete opět vyzváni ke stisku klávesy. Výpis v programovém okně by měl vypadat podobně jako následující ukázka:

process requires standard 2.x android firmware.
Press any key to continue . . .
Getting ROOT rights.
1743 KB/s (585731 bytes in 0.328s)
error: protocol fault (no status)
Waiting ...
Removing NAND MPU restrictions via SEMC backdoor. Permanent. Require ROOT rights.
192 KB/s (3087 bytes in 0.015s)
success
Waiting ...
Getting ROOT rights.
Waiting ...
Writing patched semcboot. Two step process
First, we need get access to semcboot area
504 KB/s (8064 bytes in 0.015s)
Second, we need to write semcboot

;)

 
1130 KB/s (596916 bytes in 0.515s)
successfully wrote 0003ff00
Press any key to continue . . .

Hlášení error:protocol fault nevadí, jsou důsledkem faktu, že se telefon restartuje. Naproti tomu hlášeníAccess is denied značí problém většinou s antivirovým programem. Po jeho vypnutí (či udělení výjimek potřebným programům) by se již objevovat neměly.

Odpojte telefon a máte odemčený bootloader!!!

5. Ověření úspěšného odemčení

K ověření použijeme opět S1tool. Postup je stejný jako v případě kontroly simlock. Odpojte telefon od počítače, vypněte jej, spusťte s1tool.exe a stiskněte tlačítko IDENTIFY. Za stálého držení tlačítka ZPĚT připojte telefon k PC a čekejte na výstup v programovém okně (většinou končí hlášením Elapsed: xxx secs.). Nyní vás zajímá řádka (samozřejmě s aktuálním datem a časem):

9/9/2011 21:45:46 RUNNING S1_EROM VER "XXXXXX"

Pokud je místo XXXXXX text r8A02?, kde na místě ? je libovolná hodnota a na začátku je !! malé r !!, bylo odemčení bootloaderu úspěšné. Pokud XXXXXX začíná velkým písmenem R, potom byla procedura neúspěšná.