Vypnout reklamy

Spolehlivým pomocníkem pro ustálení napětí je Zenerova dioda

Jak si asi každý pamatuje z hodin fyziky na základní škole napětí elektrického proudu není stálé. Aby tak všechna připojená elektrozařízení fungovala správně je potřeba napětí ustalovat. K tomu již dlouhá léta slouží různé součástky, mezi něž patří i referenční dioda, respektive Zenerova dioda.

Co to je Zenerova dioda a jak funguje?

Zenerova dioda je polovodičová součástka, která má jednosměrný proudový přechod, takže se řadí mezi PN zařízení. Při zapojení v elektrickém obvodu se tak Zenerova dioda používá ke stabilizaci jednosměrného napětí, a to v uzavřeném elektrickém obvodu. Ačkoli Zenerova dioda stabilizuje napětí, neslouží jako přepěťová ochrana v propustném směru. To znamená, že může fungovat pouze tehdy, je-li na katodě kladné napětí a na anodě záporné napětí. Charakteristický je pro Zenerovu diodu i malý dynamický odpor, což je jednou z vlastností, díky kterým dokáže plnit roli referenčního zdroje napětí.

Zenerova dioda má podobné vlastnosti jako běžná dioda, ale některé charakteristiky má společné i s transilem. Všechny tyto elektrosoučástky by neměly chybět nejen profesionálnímu elektrikáři. Na trhu je dnes nespočet kvalitních výrobců těchto součástek. V nabídce nejlepších dodavatelů elektromateriálů naleznete až několik tisíc různých Zenerových diod.

Jaká je podobnost mezi Zenerovou diodou a diodou běžnou?

Pokud je Zenerova dioda zapojená v propustném směru, chová se jako dioda běžná. Jediným, ale i tak zásadním rozdílem mezi Zenerovou diodou a běžnou diodou je pouze ve velikosti průrazného napětí, přičemž ani v jednom případě nesmí jít o napětí destruktivní. Proud tedy musí být omezen chráněným vnějším obvodem.

Mnohdy se však stává, že Zenerova dioda bývá použita nevhodně a má nahrazovat transil, což není šťastnou volbou, protože při napěťových špičkách nemá zcela optimální funkčnost.

Jaká je podobnost mezi Zenerovou diodou a transilem?

V případě podobnosti s transilem je jistě společnou charakteristikou, že se v obou případech jedná o polovodičové součástky, které mají podobnou voltampérovou charakteristiku, ale i strukturu.

Zásadní rozdíl však je, že Zenerova dioda se při vystavení přepětí vypne a nechrání tak připojená zařízení k síti. Oproti tomu transil je stavěn právě na vysoké impulzní proudy a v případě přepětí zkratuje, čímž ochrání veškerá přípojná zařízení.

Hledáte další vysoce kvalitní elektrické komponenty? Navštivte tme.eu, kde si můžete vybrat z více než 500 000 dostupných produktů.